تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 87

(87) وَأَلْقَوْاْ إِلَی اللَّهِ یَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا کَانُواْ یَفْتَرُونَ‏
ترجمه: در چنین روزی به پیشگاه خدا سرِ تسلیم افکنند و آنچه را به دروغ می‏بافتند، از آنان محو شود.
پیام‏ها:
1- اگر امروز تسلیم نشویم، فردا در قیامت تسلیم خواهیم شد، ولی چه سود؟ (والقوا الی اللَّه یومئذ السّلم)
2- تمام خیال‏بافی‏ها در قیامت، محو می‏شود. (آرزوی شفاعت و تقّرب و امید عزت و نصرت از غیر خدا، خیالی بیش نیست.) (ضلّ عنهم ما کانوا یفترون)