تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 100

(100) إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَی الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِینَ هُم بِهِ مُشْرِکُونَ
ترجمه: غلبه وسلطه‏ی شیطان تنها بر کسانی است که (با پیروی از او) سلطه و ولایت او را می‏پذیرند، و (بر) کسانی است که آنان (به واسطه فریب شیطان) به خدا شرک آورده‏اند.
نکته‏ها:
شیطان به عزت خداوند سوگند یاد کرده که با استمداد از حزب و قبیله‏اش و از راه زینت دادن، وعده‏ها، تبلیغات، وسوسه‏ها و افراد منحرف، از هرسو انسان را شکار کند. ومردم در برابر این سوء قصد به چند گروه تقسیم می‏شوند از جمله:
1- انبیا که شیطان تنها در آروزها و اهداف آن بزرگواران مانع تراشی می‏کند، ولی در خود آنان نقشی ندارد.**(القی الشیطان فی امنیّته) یعنی شیطان در اهداف و آرزوهای پیامبر چیزی را القاء می‏کند، ولی خداوند توطئه‏اش را خنثی می‏نماید. حج، 52.***
2- مؤمنان که شیطان با آنان تماس می‏گیرد، ولی آنها متذکر شده ونجات می‏یابند.**(اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا) اعراف، 201.***
3- مردم عادی که شیطان در روح آنان فرو رفته و وسوسه می‏کند.**(یوسوس فی صدور الناس) ناس، 5.***
4- افراد فاسق، که شیطان در عمق جانشان رفته و بیرون نمی‏آید و بر فکر و دل و اعضای آنان تسلط می‏یابد.**(فهو له قرین) زخرف، 36.***
پیام‏ها:
1- مقدمات سلطه‏ی شیطان را خودمان فراهم می‏کنیم. (انما سلطانه علی الذین یتولّونه) (تا مردم ولایت منحرفان را نپذیرند آنان کاری از پیش نمی‏برند)
2- موحدین واقعی بیمه هستند، لکن هر کس به سراغ غیر او رفت نفوذ پذیر می‏شود. (انما سلطانه علی الذین ... هم به مشرکون)