تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره یوسف آیه 35

(35)ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُاْ الْأَیَتِ لَیَسْجُنُنَّهُ حَتَّی‏ حِینٍ
ترجمه: سپس بعد از آن همه نشانه‏ها و شواهدی که (برای پاکی یوسف) دیدند، اینگونه برایشان جلوه کرد که او را تا مدتی زندانی کنند.
پیام‏ها:
1- زیبایی همیشه خوشبختی‏آور نیست، دردسر هم دارد. (ثم بدالهم... لیسجننّه)
2- یک دیوانه سوزنی را در چاه می‏اندازد، صد نفر عاقل نمی‏توانند آنرا در آورند. یک زن عاشق شد، مردان متعدد و رجال مملکتی نتوانستند این رسوایی را، چاره‏اندیشی کنند. (بدالهم بعد ما رأوا)
3- در دربارها و کاخهای طاغوتیان، دادگاه و محاکمه غیابی و تشریفاتی است، تا بی‏گناهان محکوم شوند. (لیسجننّه)
4- کاخ نشینی معمولاً با بی‏پروایی و پر رویی همراه است. (من بعد ما رأوا الایات لیسجننه) با این همه دلیل بر پاکی یوسف، باز هم محکوم به زندان می‏شود.