تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نور جلد 6
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره نحل آیه 122

(122) وَءَاتَیْنَهُ فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِی الْأَخِرَةِ لَمِنَ الْصَّلِحِینَ‏
ترجمه: ودر دنیا به او نیکی دادیم و قطعاً او در آخرت (نیز) از صالحان و شایستگان است.
نکته‏ها:
کلمه‏ی «اجتبی‏» از «جبابة» به معنای جمع‏آوری و متمرکز کردن است، اجتباء خداوند یعنی افرادی را از تشتت و گرایش‏های گوناگون حفظ و برای خود متمرکز و خالص می‏کند.
نام نیک، ذریّه طیبه، بنای کعبه، عمر طولانی، دعای مستجاب، مال زیاد از نمونه‏های حسنه در دنیاست. (اتیناه فی الدنیا حسنة)
در این آیات خداوند پنج کمال برای ابراهیم برمی‏شمرد و سپس پنج مقام به او می‏دهد؛ اما پنج کمال: (اُمة - قانتاً - لم یک من المشرکین - حنیفاً - شاکراً) امّا پنج مقام و لطف از طرف خداوند: (اجتباه - هداه - فی‏الدنیا حسنة - فی الاخرة لمن الصالحین - اتّبع ملة ابراهیم که در آیه بعد است.)
پیام‏ها:
1- انتخاب خداوند بر اساس شایستگی خود انسان است. (قانتاً، حنیفاً، شاکراً، اجتباه)
2- آن را که خدا برگزیند، به مقصدش می‏رساند. (اجتباه... هداه الی صراط مستقیم)
3- دعای انبیا مستجاب است. (ابراهیم از خداوند درخواست کرده بود که به صالحان ملحق شود،**(رب هب لی حکماً والحقنی بالصالحین) شعراء، 83. ***در این آیه خداوند می‏فرماید: (انّه فی الاخرة لمن الصالحین)