تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- تشخیص درد و تجویز بهترین راه درمان‏

هنگامی که یک طبیب روحانی، این بیماری اخلاقی را از طریق آثار و نشانه‏هایش (مانند بر سر و صورت‏زدن، انگشت به دندان گزیدن، ناله و فریاد کشیدن، با کج‏خُلقی و خشونت با دیگران صحبت کردن، با زن و فرزند خود بدرفتاری نمودن و حداقل زبان به شِکوِه گشودن) تشخیص داد، برای درمان دست به کار می‏شود و از راه‏های مختلف اقدام می‏کند!