تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

د - غفلت و قرب الهی‏

غفلت، آمادگی لِقای پروردگار و گام‏نهادن در بساط قرب او را از انسان می‏گیرد؛ زیرا وصول به این مقام والا، جز در سایه معرفت و آگاهی امکان‏پذیر نیست.
در یکی از مناجات‏های امیرمؤمنان علی علیه السّلام که مرحوم علّامه مجلسی در بحارالانوار نقل کرده است به این موضوع اشاره نموده است: الهی ان أنامتنی الغفلة عن الاستعداد للقائک فقد للقائک فقد نبّهتنی المعرفة بکرم آلائک؛ پروردگار من! اگر غفلت مرا به خواب فرو برده و استعداد لقای تو را از من گرفته؛ شناخت کَرم نعمتهایت مرا از این خواب غفلت بیدار ساخته است.
این جمله، بخشی از مناجات معروف شعبانیه است که طبق گفته مرحوم علّامه مجلسی قدس سره مناجاتی است که علی علیه السّلام و امامان معصوم علیهم السّلام در ماه شعبان با آن، با خدا راز و نیاز می‏کردند.(559)