تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- یادآوری پیامدهای شوم جزع و بی‏تابی‏

یادآوری پیامدهای جزع و بی‏تابی و آثار سوء آن نقش مهمی در درمان این بیماری روحی دارد. شاید کمتر کسی این آثار را بداند و از این حالت، بیزار نشود و درصدد رفعش برنیاید.
آری! هنگامی که انسان بداند، ناشکیبایی‏ها، اجر و پاداش او را در پیشگاه خدا (طبق روایات گذشته)، برباد می‏دهد؛ بی آن که مشکلی را حل کند، روان انسان را در هم می‏کوبد و آرامش او را سلب نموده و سلامت جسم و جان او را به خطر می‏اندازد؛ از همه بدتر این که درهای حل مشکل را بر روی انسان می‏بندد؛ زیرا اگر به هنگام بروز مشکلات و مصائب، انسان خونسردی خویش را حفظ کند و به اعصاب خویش مسلط باشد، اغلب راه حلی برای گشودن مشکل و یا حدّاقل، کاهش مصائب می‏یابد؛ ولی انسان ناشکیبا بر اثر اضطراب و بی‏تابی و عدم تسلط بر اعصاب و عدم تمرکز فکر، حتی درهایی را که آشکارا به رویش باز است، نمی‏بیند؛ درست مانند پرندگانی که در اتاق و سالنی گرفتار شوند، مرتب خود را به این در و دیوار می‏کوبند و حتی هنگامی که صاحب خانه، پنجره‏ها را می‏گشاید تا آنها آزاد شوند، به خاطر اضطراب و بی‏تابی‏شان، حتی دریچه‏های باز را نیز نمی‏بینند که اگر لحظه‏ای آرام گیرند و شکیبایی پیشه کنند و نگاهی به اطراف خود اندازند، به آسانی راه نجات خود را پیدا خواهند کرد.
دقت به این حقایق، تأثیر مهمی در تغییر این حالت دارد و به تدریج انسان را در صف شکیبایان درمی‏آورد.