تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

درجات بُخل‏

بُخل مانند تمام صفات رذیله، دارای درجاتی است. بعضی از مراحل آن به قدری ضعیف است که ممکن است از دید بسیاری از افراد، مخفی بماند و بعضی از مراحل آن به قدری آشکار است که هر کس، حتی کودکان نیز آن را درک می‏کنند.
بعضی نسبت به اموال خود بخیلند؛ یعنی حاضر نیستند کمترین بهره‏ای به دیگران برسانند.بعضی از آنها هم فراتر رفته، نسبت به اموال مردم بخیلند؛ یعنی اگر ببینند کسی به دیگری احساس قابل ملاحظه‏ای می‏کند، ناراحت می‏شوند. بعضی از آن نیز فراتر رفته، هرگاه ببینند افراد اموالشان را برای خودشان به طور گسترده مصرف می‏کنند، ناراحت می‏شوند و این بدترین و عجیبترین نوع بُخل است.
از سوی دیگر، بعضی در امور مادّی بخیلند و بعضی در امور معنوی؛ مانند کسی که نسبت به علم و دانش دیگران بُخل می‏ورزد. بعضی در موضوعات مهم بخیلند؛ مانند بخشیدن اموال زیاد، در حالی که بعضی در کوچکترین مسائل بُخل می‏ورزند؛ مانند سلام کردن! بعضی در انجام انفاقهای مستحب بُخل نشان می‏دهند؛ در حالی که بعضی در واجبات، مانند ادای خمس و زکات بُخل می‏ورزند.
گروهی بُخل خود را بدون پوشش و توجیه نشان می‏دهند؛ در حالی که گروه دیگر، پوششهای ظاهری برای آن درست می‏کنند؛ مانند جلوگیری از اسراف، تأمین مخارج فرزندان، دوری از ریا و تظاهر و شک و تردید در استحقاق مستحقّین و مانند اینها.
بنابراین بُخل شاخه‏های متعدد و اشکال گوناگون دارد که مؤمنان متقی باید مراقب همه آنها باشند و با آن در تمام اشکالش مبارزه کنند تا به حریم قرب پروردگار راه یابند.
در روایات اسلامی اشاره‏های لطیفی به اشکال و شاخه‏های بُخل شده است از جمله:
1- امام امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: البُخل باخراج ما افترضه اللّه سبحانه من الأموال أقبح البخل؛ بخل در مورد پرداختن آنچه را که خدا بر انسان از اموال واجب کرده است، زشتترین نوع آن است.(650)
2- در حدیث دیگری نقل شده است: (روزی) حضرت علی علیه السّلام مقدار قابل ملاحظه‏ای خرما برای کسی فرستاد. یکی از حاضران عرض کرد: به خداوند سوگند! آن شخص چیزی از شما مطالبه نکرده و کافی بود که یک پنجم آن را برایش ارسال می‏کردید. امام علیه السّلام فرمودند: خداوند افرادی مانند تو را در میان مؤمنان زیاد نکند! من بخشش می‏کنم، تو بُخل می‏ورزی.(651)
3- در حدیثی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم آمده است: انّ أبخل النّاس من بخل بالسّلام؛ بخیل‏ترین مردم کسی است که حتّی در سلام کردن بُخل می‏ورزد!.(652)
4- حدیث دیگری از همان حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده است: البخیل حقّاً من ذکرت عنده فلم یصلّ علیّ؛ بخیل‏ترین اشخاص کسی است که نزد او اسم من برده شود و او صلوات نفرستد.(653)
5- از برخی روایات استفاده می‏شود که بعضی از مراحل بُخل را تحت عنوان لئیم بودن، ذکر کرده‏اند که درجه شدید بُخل است. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‏فرمایند: الرّجال أربعة سخی و کریم و بخیل و لئیم، فالسّخی الذّی یأکل و یعطی و الکریم الّذی لایأکل و یعطی و البخیل الّذی یأکل و لایعطی. اللّئیم الّذی لایأکل و لایعطی؛ افراد چهار دسته هستند: بعضی سخی هستند و بعضی کریم و بعضی بخیل و بعضی لئیم؛ سخی کسی است که از اموالش هم خود استفاده می‏کند و هم به دیگران می‏بخشد و کریم کسی است که خودش نمی‏خورد و به دیگران می‏بخشد و بخیل کسی است که (فقط) خودش مصرف می‏کند و به دیگران نمی‏بخشد و لئیم کسی است که نه خودش می‏خورد و نه به دیگران می‏بخشد.(654)