تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

راه‏های درمان‏

برای مبارزه با این خوی زشت، قبل از هر چیز باید به پیامدهای شوم آن اندیشید و عواقب دردناک عجله و شتابزدگی را مورد توجّه قرار داد و حوادث بسیار ناراحت‏کننده‏ای را که بر اثر شتابزدگی در کارها دیده شده، به خاطر آورد و نمونه‏های فراوانی که در تاریخ است نیز مورد توجّه قرار داد، به یقین با مطالعه در این امور، هر کس به خوبی درمی‏یابد که عجله و دستپاچگی، نه تنها او را زودتر به مقصد نمی‏رساند، بلکه چه بسا به خاطر آن هرگز به مقصد نرسد.
جمله‏هایی مانند: العجلة من الشیطان و والعجلة قبل الامکان یوجب الغصّة و مع العجلة تکون النّدامة باید به صورت شعارهایی در زندگی فردی و اجتماعی درآید و همیشه نصب‏العین افراد عجول گردد تا با مشاهده آن از عجله بازایستد و حدیث رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم را به ذهن خویش بسپارند که فرمود: شتابزدگی و عجله مردم را به هلاکت می‏افکند و اگر مردم آرامش و خونسردی خود را حفظ کنند، هیچ کس در خطر نمی‏افتد.(738)
از سوی دیگر، باید به تمرین‏ها و تلقین‏های پی در پی، به این خُلق و خُوی چیره شود؛ زیرا هر کاری با تمرین مبدّل به یک عادت و هر عادتی با ادامه مبدّل به یک خُلق و خُوی می‏شود.