تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

اسباب و انگیزه‏های طول امل‏

عمده‏ترین چیزی که سبب آرزوهای دراز می‏شود جهل و بی‏خبری است، جهل نسبت به خویشتن و نسبت به دنیا و جهل نسبت به قدرت و لطف خدا و ثواب آخرت و عقبی، مجموعه این جهل‏ها انسان را به وادی آرزوهای دراز می‏کشاند.
توضیح اینکه: انسان به سبب بی‏خبری از وضع خویش و عدم توجّه به این حقیقت که هر لحظه ممکن است پایان عمر او فرارسد، یک لخته خون کوچک می‏تواند مجرای رگهای قلب یا مغز او را بگیرد و در یک لحظه، سکته قلبی یا مغزی بر او عارض شود یا حادثه‏ای همچون زلزله و آتش‏سوزی، تصادف در رانندگی، لغزیدن و بر زمین خوردن و ضربه مغزی شدن یا مانند اینها به زندگی او پایان دهد. آری بر اثر جهل به این امور گرفتار این پندار می‏شود که عمری طولانی دارد و سپس یک مُشت آرزوهای دراز اطراف فکر او را احاطه می‏کند و به او اجازه نمی‏دهد به غیر آن بیندیشد.
همچنین جهل نسبت به ناپایداری و بی‏وفایی دنیا، دنیایی که نه بر صغیر رحم می‏کند و نه بر کبیر، نه بر جوان رحم می‏کند نه بر پیر، گاه پیش از آنکه پیری بمیرد صدها کودک و جوان از دنیا می‏روند و گاه پیش از آنکه مریض سخت جان دهد ده‏ها سالم در آغوش مرگ قرار می‏گیرند.
گاه سلاطین مقتدر در یک روز به ضعیف‏ترین افراد مبدّل می‏شوند و در زندان انفرادی جای می‏گیرند و گاه ثروتمندان غرق ناز و نعمت در یک شب فقیر و تهیدست می‏شوند و بر خاک سیاه می‏نشینند، آری جهل به این امور است که انسان را در گرداب طول امل می‏اندازد.
اینجاست که سلمان فارسی، شاگرد بزرگ مکتب وحی، می‏گوید: ثلاث أعجبتنی حتّی أضحکتنی: مؤمّل الدّنیا و الموت یطلبه، و غافل لیس بمغفول عنه، و ضاحک ملی فیه لایدری أساخط ربّ العالمین علیه أم راض عنه؛ سه کس مرا در شگفتی فرو برده تا آنجا که بخنده واداشته است: کسی که دنیا را آرزو می‏کند در حالی که مرگ در پی اوست و کسی که از اجل خویش غافل است در حالی که اجل از او غافل نیست و کسی که با تمام وجودش می‏خندد در حالی که نمی‏داند پروردگار جهانیان از او راضی است یا نه؟(283)
در روایات اسلامی نیز اشاره‏های روشنی به این معنی شده است، مولای متّقیان علی علیه السّلام می‏فرماید: من أیقن أنّه یفارق الاحباب و یسکن التّراب و یواجه الحساب و یستغنی عمّا خلّف، و یفتقر الی ماقدّم کان حریّاً بقصر الأمل و طول العمل؛ کسی که یقین دارد (به زودی) از دوستان جدا می‏شود و در زیر خاک مسکن می‏گزیند و با حساب الهی رو به روست و از آنچه بر جای گذاشته بی‏نیاز می‏گردد و به آنچه از پیش فرستاده محتاج می‏شود، سزاوار است که آرزو را کوتاه و اعمال صالح را طولانی کند!(284)
در حدیث دیگری از همان حضرت می‏خوانیم: اتّقوا خداع الأمال، فکم من مؤمّل یوم لم یدرکه، و بانی بناء لم یسکنه، و جامع مال لم یأکله؛ از فریب آرزوها بپرهیزید، چه بسیار کسانی که آرزو داشتند روزی را (در آغوش ناز و نعمت) بگذرانند و هرگز به آن نرسیدند، چه بسیار کسانی که خانه و قصری ساختند ولی هرگز در آن ساکن نشدند و چه بسیار کسانی که اموال زیادی اندوختند ولی هرگز از آن نخوردند!(285)
گاه جهل به آخرت و نعمت‏های بی‏پایان آن سرای جاویدان که یک لحظه نگاه کردن به آنها به تمام دنیا می‏ارزد، سبب می‏شود که انسان به آرزوهای دراز در این جهان کشیده شود، حتّی گاه می‏شود بی‏خبر از لذّت زهد در دنیا و آزادگی از چنگال اسارت زرق و برق آن، انسان را به وادی طول امل می‏کشاند!
در حدیثی از امام باقر علیه السّلام می‏خوانیم: استجلب حلاوة الزّهادة بقصر الأمل؛ شیرینی زهد را با کوتاهی آرزوها به دست‏آر!(286)
و گاه می‏شود انسان قدرت خدا را فراموش می‏کند و یا نسبت به آن جاهل و بی‏خبر است و نمی‏داند خدایی که از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر پیوسته به او روزی داده است، در حالی که هیچ کس دسترسی به او نداشته می‏تواند تا پایان عمر زندگی او را اراده کند و فرزندانش اگر دوست خدا باشند، خدا آنها را تنها نمی‏گذارد و اگر دشمن خدا باشند خدمت به آنها بی‏دلیل است.
آری جهل به این امور سبب می‏شود که زیر پوشش (تأمین آینده خود و فرزندان)، گرفتار آرزوهای دراز و طول امل گردد.
مجموعه این جهل‏ها و بی‏خبری‏ها (جهل به خویشتن، جهل به دنیا، جهل نسبت به خدا و قدرت بی‏مانند او و جهل نسبت به آخرت و مواهب بی‏پایانش) آدمی را در بیابان بیکران و برهوت خشک و سوزان آرزوها سرگردان می‏سازد.