تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- طول امل سرچشمه بسیاری از گناهان‏

یکی از بدترین آثار منفی طول امل و آرزوهای دراز این است که انسان را به انواع گناهان دعوت می‏کند، زیرا رسیدن به این آرزوها معمولاً از طریق مشروع غیرممکن است، بنابراین گرفتاران این رذیله اخلاقی خود را ناگریز می‏بینند که در کسب درآمدها چشم بر هم نهند و حلال و حرام را شناسایی نکنند و از غصب حقوق دیگران، خوردن اموال یتیمان، کم‏فروشی، رباخواری، رشوه و مانند این امور، اِبا نداشته باشند.
به همین دلیل در حدیث معروف غررالحکم آمده است: من طال أمله ساء عمله؛ کسی که آرزویش دراز باشد عملش بد می‏شود!(272)
و نیز آمده: أطول النّاس أملاً أسوئهم عملاً؛ آن کس که آرزوهایش طولانی‏تر است عملش زشت‏تر خواهد بود.(273)
و در نقطه مقابل آن آمده است: من قصّر أمله حَسن عمله؛ کسی که آرزوهایش کوتاه باشد عملش نیک خواهد بود!(274)
هر سه حدیث بالا از مولا امیرمؤمنان علی علیه السّلام است که جان به فدای سخنان نورانی و انسان سازش باد.