تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

راه‏های پیشگیری از بی‏عفتی‏

برای کنترل شهوات - مخصوصاً شهوت جنسی و شهوت شکم - راه‏های بسیاری وجود دارد که بخشی جنبه کلّی و عمومی دارد؛ یعنی، در تمام مفاسد اخلاقی ساری و جاری است، مانند: پاک بودن محیط، نقش معاشران و دوستان، تربیت خانوادگی، علم و آگاهی به پیامدهای رذایل اخلاقی، مسایل فرهنگی و مانند آن.
این بحث را به صورت گسترده و کامل در جلد اوّل تحت عنوان آمادگی‏های لازم برای پرورش فضایل اخلاقی مطرح کردیم.
بخش دیگر، جنبه خصوصی دارد؛ یعنی، مربوط به عفّت در مسایل جنسی و سایر خواست‏های نفسانی است که امور زیر را می‏توان به عنوان عمده‏ترین راه کنترل در این خصوص ذکر کرد: