تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- حبّ و وابستگی به دنیا

حبّ دنیا که سرچشمه به رأس خطایا و معاصی است، یکی دیگر از عوامل عجله و شتاب است. بنده دنیا جز دنیا را نمی‏بیند، و گویی چشم و گوش او کور و کَر می‏شود. آتش عشق و شوق دنیا در دل او زبانه می‏کشد و او را با شتاب به دنبال خیالات خام می‏فرستد و اغلب بر اثر عجله و شتابکاری، مشکلات و موانع راه را نمی‏بیندو خود را برای مقابله با آن آماده نمی‏کند و به همین دلیل گرفتار شکست و ناکامی می‏شود.