تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

جُبن و ترس در روایات اسلامی‏

در احادیث اسلامی نکوهش از این رذیله اخلاقی بازتاب گسترده‏ای دارد از جمله:
1- امام باقر علیه السّلام می‏فرماید: لایکون المؤمن جباناً و لاحریصاً و لاشحیحاً؛ انسان باایمان نه ترسوست و نه حریص و نه بخیل!(351)
از این تعبیر به خوبی استفاده می‏شود که ترس و حرص و بخل با روح ایمان سازگار نیست، چرا که مؤمن، متکّی به خداست، و آن کس که چنین تکیه‏گاهی دارد ترسی به خود راه نمی‏دهد، و نه بخیل و حریص است زیرا او به فضل و کَرَم الهی امیدوار می‏باشد، و با این حال حرص و بخلی به او راه نمی‏یابد.
2- در حدیث دیگری از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم: الجُبن و الحرص و البخل غرائز سوء یجمعها سوءالظّنّ باللّه سبحانه؛ ترس و حرص و بخل، صفات زشتی است که در سوءظن به خداوند سبحان خلاصه می‏شود!(352)
این حدیث توضیح دیگری است بر آنچه در حدیث بالا آمد، و ریشه اصلی این صفات رذیله را تبیین می‏کند.
3- امیرمؤمنان علی علیه السّلام دوستان خود را از مشورت با افراد ترسو نهی می‏کند، چرا که ترس آنها را آفات مشورت است می‏فرماید: لاتشرکنّ فی رأیک جباناً یضعّفک عن الأمر و یعظّم علیک ما لیس بعظیم؛ هرگز با انسان ترسو مشورت نکن چرا که تو را از کارهای مهّم بازمی‏دارد، و موضوعات کوچک را در نظر تو بزرگ جلوه می‏دهد!(353)
همین معنی در عهدنامه مالک‏اشتر به شکل دیگری مطرح شده است، امام علیه السّلام مالک را از مشورت با بخیلان و ترسوها و حریصان نهی می‏کند.(354)
4- این موضوع به قدری مهم است که در حدیثی از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‏خوانیم که دستور می‏داد افراد ترسو در جنگهای اسلامی شرکت نکنند (مبادا مایه تضعیف روحیّه دیگران بشوند) می‏فرماید: من أحسّ من نفسه جبیناً فلایغز؛ کسی که در خود ترسی احساس می‏کند در جنگ شرکت نکند!
5- در حدیث دیگری امام امیرمؤمنان علیه السّلام حدیث بالا را شکافته و با صراحت می‏گوید: لایحلّ للجبان أن یغزو، لأنّه ینهزم سریعاً و لکن لینظر ما کان یرید أن یغزوبه فلیجهّز به غیره؛ جایز نیست افراد ترسو در جنگ شرکت کنند چرا که به سرعت فرار می‏کنند (و مایه تضعیف دیگران می‏شوند) ولی لازم است صلاح و تجهیزات خود را در اختیار دیگران قراردهند.(355)