تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- نماز با حضور قلب‏

ادای نماز در وقت مقرّر و با حضور قلب و توجّه به محتوای راز و نیاز و مناجات با خدا، قلب را صیقل داده و زنگار غفلت را از آینه روح می‏زداید.
طبیعت زندگی دنیا، غفلت‏زا است که گاهی انسان را چنان به خود مشغول می‏سازد که همه چیز را فراموش می‏کند؛ حتی، خویشتن خویش را. نماز فرصت بسیار خوبی برای بازنگری در اعمال و بازیافتن خویشتن خویش و نجات از چنگال اهریمن غفلت است.
امام باقر علیه السّلام در این رابطه می‏فرمایند: أیّما مؤمن حافظ علی الصّلوات المفروضة فصلّاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین؛ (اگر) هر فرد باایمانی، نمازهای واجب را به موقع و به طور صحیح انجام دهد، از غافلان نخواهد بود.(570)