تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- معاشرت‏های نامناسب و محیطهای آلوده‏

معاشرت‏های نامناسب، دوستان ناباب، محیطهای آلوده و فساد وسائل ارتباط جمعی یکی از عوامل دیگر آلودگی به شهوت‏پرستی است. اغلب انسان‏های ناباب، دوستان خود را به گناه سوق داده و آنها را غرق گناه می‏سازند و راه‏های مختلف ارتکاب گناه را به آنها می‏آموزند، به گونه‏ای که می‏توان گفت: رایج‏ترین اسباب آلودگی به شهوت‏پرستی، معاشرت با انسانهای گناهکار و آلوده است.
بدآموزی ناشی از وسائل ارتباط جمعی و محیطهای آلوده نیز از عوامل مهمّ این آلودگی است. در این زمینه در بحث‏های مربوط به امور زمینه‏ساز مفاسد اخلاقی در جلّد اوّل به قدر کافی صحبت کردیم و به طور مشروح بیان داشتیم که معاشرت‏های آلوده، نه تنها انسان را آلوده گناه و مفاسد اخلاقی می‏کند، بلکه تا سر حد کفر نیز پیش می‏برد.
قرآن مجید نیز درباره بعضی از دوزخیان می‏گوید: و یوم یعضّ الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتّخذت مع الرّسول سبیلاً - یا ویلتی لم أتّخذ فلاناً خلیلاً - لقد أضلّنی عن الذّکر بعد اذ جائنی و کان الشّیطان للانسان خذولاً(477)؛ و به خاطر بیاور روزی که ظالم دست خویش را از شدّت حسرت به دندان می‏گزد و می‏گوید: ای کاش! با رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم راهی برگزیده بودم. ای وای بر من! کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده بودم! او مرا از ذکر خدا گمراه ساخت، بعد از آن که (یاد حق) به سراغ من آمده بود و شیطان همیشه خوارکننده انسان است. (او را گمراه می‏سازد، سپس در بیراهه رهایش می‏کند.)
محیطهای آلوده، پدران و مادران فاسد و منحرف، از دیگر عوامل مؤثّر آلودگی به شهوت‏پرستی است که تأثیر مخرّب آنها قابل انکار نیست. به همین دلیل، هنگامی که بیشتر افراد پاک وارد چنین محیطهایی شوند، دین و ایمان خود را از دست داده و آلوده شهوات و مفاسد اخلاقی می‏شوند.
چون در جلد اوّل، در بحث کلیات مسایل اخلاقی این امور را به عنوان زمینه‏سازهای اخلاقی، به طور مشروح مورد بحث قرار داده‏ایم؛ در اینجا به همین مقدار بسنده می‏کنیم.