تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ب - غرور و خودبینی‏

غرور یکی دیگر از عوامل غفلت و گاه ناشی از غفلت است؛ زیرا، انسان مغرور تنها پیروزی‏های خود را می‏بیند و به امتیازهای خود می‏بالد و گاه همه اینها را جاودان می‏پندارد و همین امر، سبب غفلت او از واقعیّت‏ها می‏گردد. این غفلت عامل مؤثّری برای شکست او خواهد شد.
در طول تاریخ افراد زیادی دیده شده‏اند که بر اثر غرور، در دام غفلت گرفتار شده و نتوانستند در برابر دشمنان مقاومت کنند، از این رو ضربات دشمن، آنها را از پای درآورد.