تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- اسارت نفس‏

اسارت و بندگی در برابر خواست‏های نفسانی، یکی دیگر از پیامدهای شهوت‏پرستی است؛ زیرا انسان شهوت‏پرست چنان اسیر شهوات خود می‏شود که بازگشت و دوری جستن از آنها، برایش مشکل و گاهی نیز غیرممکن می‏گردد.
نمونه بارز آن، زندگی خفت‏بار معتادان به موادّ مخدّر است که در ظاهر آزادند؛ ولی در هر اسیری، اسیرترند. زنجیر اعتیاد ناشی از شهوت‏پرستی نیز آن چنان دست و پای انسان را می‏بندد که گویا هرگونه حرکت و تلاش برای دوری جستن از خواست‏های رذیله، بسیار مشکل می‏گردد؛ مخصوصاً اگر هواپرستی، به سر حد عشق‏های جنون‏آمیز جنسی برسد که در این حال اسارت انسان به اوج خود می‏رسد.
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السّلام در این رابطه می‏فرماید: عبد الشّهوة أسیر لاینفّک أسره؛ بنده شهوت چنان اسیر است که هرگز روی آزادی را نخواهند دید.(469)
آن حضرت در تعبیر دیگری نیز می‏فرمایند: و کم من عقل أسیر تحت هوی أمیر؛ چه بسیار عقل‏ها و خِردها که شهوات بر آن حکومت می‏کند.(470)
باز در حدیث دیگری می‏فرمایند: الشّهوات تسترقّ الجهول؛ شهوت‏ها، افراد نادان را بَرده خود می‏سازند.(471)