تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی غرور

در میان صفات رذیله شاید کمتر صفتی به اندازه غرور زیان‏آور و مرگبار باشد.
پیامدهای غرور تمام زندگی انسان را تحت تأثیر خود قرار می‏دهد و دنیا و آخرت را تباه می‏کند. از میان آثار زیان‏بار غرور به امور زیر می‏توان اشاره کرد:
1- غرور، حجاب ضخیمی بر عقل و فهم انسان می‏فکند و او را از درک حقایق بازمی‏دارد و به او اجازه نمی‏دهد خود و دیگران را آنچنان که هست و هستند بشناسند و حوادث اجتماعی را درست ارزیابی کرده در برابر آنها موضع صحیح بگیرد.
در بحث‏های سابق در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام خواندیم: مَستی غرور از مَستی شراب هم سخت‏تر است! این مستی همان حجاب غرور است.
2- غرور مایه شکست در زندگی و سبب عقب‏افتادگی است، یک لشکر مغرور به سادگی جنگ را می‏بازد، یک ستمدار مغرور به آسانی زمین می‏خورد، یک محصّل مغرور در امتحانات رفوزه می‏شود، یک ورزشکار مغرور بازی را به حریف می‏بازد و بالاخره یک مسلمان مغرور خود را گرفتار قهر و غضب الهی می‏سازد.
تعبیر به قاتلات الغرور در روایات اسلامی ممکن است اشاره به همین معنی باشد.
3- غرور تکامل انسان را متوقّف می‏سازد، بلکه مایه انحطاط و عقب‏گرد او می‏شود؛ زیرا هنگامی که انسان مغرور می‏شود نقایص خود را نمی‏بیند و کسی که احساس نقصان نکند به دنبال کمال نمی‏رود.
آنچه در حدیث امیرمؤمنان در گذشته خواندیم که می‏فرمود: کسی که جاهل باشد مغرور می‏شود و امروز او از دیروزش بدتر است اشاره به همین نکته مهم است.
4- غرور سبب فساد و تباهی عمل می‏شود، زیرا در انجام آن دقّتی به خرج نمی‏دهد و همین امر کار او را خراب می‏کند، یک جرّاح مغرور ممکن است بیمار خود را در کام مرگ فروبرد یا حدّاقل ناقص سازد، یک راننده مغرور گرفتار تصادف‏های زیانبار می‏شود، همچنین یک مؤمن مغرور گرفتار ریا و عُجب و سایر امور که عمل را فاسد می‏کند می‏شود؛ در حدیثی از امیرمؤمنان علیه السّلام می‏خوانیم: غرور الأمل یفسد العمل؛ غرور ناشی از آرزوها، سبب فساد عمل می‏شود.(237)
5- غرور مانع از عاقبت‏اندیشی است، چنانکه از حدیثی از امیرمؤمنان آمده است: لم یفکّر فی عواقب الأمور من وثق بزور الغرور؛ کسی که اعتماد بر غرور و باطل کند از تفکّر در عاقبت کارها بازمی‏ماند.(238)
6- غرور غالباً سبب ندامت و پشیمانی می‏شود، چرا که انسان نمی‏تواند ارزیابی صحیحی از خود و دیگران را داشته باشد و در محاسبات خود در حرکت فردی و اجتماعی گرفتار اشتباه می‏شود و همین امر او را به ندامت و پشیمانی می‏کشاند، در همین زمینه در حدیث امیرمؤمنان علیه السّلام می‏خوانیم: دنیا خواب و خیالی بیش نیست و مغرور شدن به آن موجب پشیمانی است.(239)
7- در یک جمله می‏توان گفت: افراد مغرور در دنیا و آخرت تهیدست و بیچاره‏اند، چنانکه در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است: المغرور فی الدّنیا مسکین و فی الآخرة مغبونّ لأنّه باع الافضل بالأدنی؛ انسان مغرور در دنیا مسکین و بیچاره است و در آخرت مغبون؛ چرا که متاع برتر را به متاع پَست‏تر فروخته است.(240)