تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ج - غفلت و فساد اعمال‏

غفلت موجب فساد اعمال انسان می‏شود. افراد غافل و بی‏خبر به سراغ اعمال صالح کمتر می‏روند و اگر بروند دیگر غفلت اجازه نمی‏دهد که اعمال خالص با حضور قلب و جامع تمام شرایط و اجزا، برای خدا انجام دهند.
از این رو، امیرمؤمنان علی علیه السّلام فرموده‏اند: ایّاک و الغفلة و الاغترار بالمهلة فانّ الغفلة تفسد الأعمال؛ از غفلت و غرور ناشی از مهلت الهی بپرهیز زیرا، غفلت اعمال آدمی را فاسد می‏کند.(558)
این احتمال نیز در تفسیر این حدیث وجود دارد که منظور، فساد اعمال گذشته انسان به خاطر غفلت‏های آینده است؛ زیرا، غفلت موجب گناه است و گناه موجب حبط اعمال.