تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- ندامت و پشیمانی‏

سوّمین پیامد شوم عجله ندامت و پشیمانی است که در احادیث گذشته به آن اشاره شد. چه بسیارند کسانی که برای انجام کارها، قبل از فراهم شدن زمینه‏ها عجله کرده‏اند و نیروهایشان به هدر رفته و هرگز به مقصد و مقصود خود نایل نشده‏اند؛ در حالی که اگر کمی خویشتن‏داری می‏کردند، هرگز به چنان سرنوشتی مبتلا نمی‏شدند و چه بسیار کسانی که به خاطر دستپاچگی به سراغ چیزی رفته‏اند که دشمن جان آنها بوده و آرزو می‏کنند که ای کاش! به سراغ آن نمی‏رفتند.
امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: فکم من مستعجل بما ان أدرکه ودّ أنّه لم یدرکه؛ چه بسیارند افرادی که برای چیزی عجله می‏کنند که اگر به آن دست یابند (فوراً پشیمان می‏شوند و) دوست دارند هرگز به آن نرسیده بودند.(731)