تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- طول امل یکی از اسباب مهّم قساوت قلب‏

همان‏گونه که در آیات آغاز این بحث خواندیم قرآن مجید درباره یکی از اقوام پیشین می‏گوید: آنها کسانی بودند که می‏پنداشتند عمر طولانی دارند (و گرفتار آرزوهای دراز شده‏اند) و از این رو قلب‏های آنها قساوت یافت.
دلیل این مسئله روشن است؛ زیرا طول امل انسان را از خدا غافل می‏کند و به دنیا حریص می‏سازد و آخرت او را به دست فراموشی می‏سپارد و اینها همه اسباب سنگدلی و قساوت است.
به همین دلیل در حدیثی آمده است که خداوند به موسی علیه السّلام فرمود: ((یا موسی لاتطوّل فی الدّنیا أملک فیقسوا قلبک، و القاسی القلب منّی بعید؛ ای موسی! آرزوی خود را در دنیا طولانی نکن که قسیّ‏القلب خواهی شد و قسیّ‏القلب از من دور است.(275)
همین معنی در حدیث دیگری از امام امیرمؤمنان علیه السّلام آمده است که فرمود: من یأمل أن یعیش أبداً یقسوا قلبه و یرغب فی الدّنیا؛ کسی که آرزو دارد جاودانه در این دنیا بماند قسیّ‏القلب می‏شود و راغب در دنیا می‏گردد.(276)