تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1- اتلاف وقت و نیرو

این خوی ناپسند، آثار ویرانگری در زندگی فردی و اجتماعی انسان‏ها دارد. خسارت‏هایی که از این طریق، دامان انسان را می‏گیرد، فوق‏العاده زیاد است. از جمله این که نیروها را به هدر می‏دهد و مانع رسیدن به مقصد می‏شود؛ مثلاً، اگر لشکر دشمن قصد بلاد اسلام را کند و سپاه اسلام صبر نکند تا لشکر دشمن در موقعیّت ضعف و آسیب‏پذیری قرار گیرند، یا قبل از آن که لشکر اسلام خود را بسیج و آماده کند و نقشه‏های جنگی را ترتیب دهد، به آنها حمله کند، نتیجه‏ای جز شکست و از بین رفتن قوای اسلام و به هدر دادن نیروها و جسور شدن دشمن نخواهد داشت.
در کارهای شخصی و فردی نیز همین امر صادق است؛ زیرا هر حرکت عجولانه، سبب ناکامی و از بین رفتن نیروهاست.
در محجّةالبیضاء حدیث جالبی نقل شده که شاهد گویای گفتار فوق است، در این حدیث آمده است: هنگامی که حضرت مسیح علیه السّلام متولّد شد، نزد ابلیس آمدند و گفتند: امروز بتها سرنگون شده‏اند (مگر خبری واقع شده!) ابلیس گفت: آری! حتماً حادثه بزرگی روی داده است، همین جا باشید تا تحقیق کنم و بازگردم. ابلیس پرواز کرد و تمام اطراف زمین را گردش نمود و چیزی نیافت، جز این که دید حضرت عیسی علیه السّلام متولّد شده و فرشتگان اطراف او حلقه زده‏اند. ابلیس برگشت و به شیاطین خود گفت: دیشب پیامبری متولّد شده است. هیچ زنی باردار نشد و وضع حمل نکرد مگر این که من حاضر بودم، جز این یکی و شما مأیوس باشید از این که بعد از این بت‏پرستی رونقی پیدا کند؛ ولی (برای گمراه‏ساختن فرزندان آدم)، از راه عجله و اعمال سبکسرانه وارد شوید (تا شیرازه زندگی آنها به هم بریزد).(729)