تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- هجوم اندوه و غصّه‏

چهارمین پیامد منفی عجله در کارها، هجوم امواج اندوه و غصّه، سوی انسان است؛ زیرا ناکامی‏ها و شکست‏های حاصل از عجله و دستپاچگی در بسیاری از اوقات، بسیار گران تمام می‏شود و انسان را با اندوه فراوان رو به رو می‏کند.
حضرت امیرمؤمنان علی علیه السّلام در یکی از کلمات قصارش در غررالحکم می‏فرمایند: العجل قبل الامکان یوجب الغصّة(732)؛ شتابزدگی پیش از فراهم شدن امکانات، سپس اندوه و غصّه است.