تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه‏

از مجموع آنچه در آیات بالا آمد آثار فوق‏العاده زیانبار حسد در زندگی فردی و اجتماعی و نکوهش شدید قرآن از آن روشن می‏شود، حسد دست برادر را به خون برادر آغشته می‏کند و انسان را از مشاهده حق باز می‏دارد، فضای جامعه را تیره و تار می‏کند، رشته‏های محبّت را پاره می‏نماید و جهنّم سوزانی در دنیا برای کسانی که به آن آلوده هستند، به وجود می‏آورد.