تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- تواضع و کرامت انسان!

معمولاً در این‏گونه مباحث بعضی راه افراط را در پیش می‏گیرند و بعضی راه تفریط، مثلاً بعضی تصوّر می‏کنند حقیقت تواضع آن است که انسان خود را در برابر مردم خوار و بی‏مقدار کند و اعمالی انجام دهد که از نظر مردم بیفتد و نسبت به او سوءظنّ پیدا کنند، آن‏گونه که در حالت بعضی از صوفیّه نقل شده است که هنگامی که در یک منطقه به خوش‏نامی معروف می‏شدند مرتکب اعمال زشت و قبیحی می‏شدند تا از نظر بیفتند، مثلاً به بی‏بندوباری در عبادات و خیانت در امانت مردم معروف شوند و مردم آنها را رها کنند و شاید این کار را نوعی تواضع و ریاضت نفس می‏پنداشتند.
اسلام اجازه نمی‏دهد کسی به نام تواضع، خود را تحقیر کند و در نظرها سبک و موهون سازد و کرامت انسانی خویش را پایمال کند، مهم این است که در عین تواضع، شخصیّت اجتماعی انسان ضایع نشود و خوار و ذلیل و بی‏مقدار نگردد. اگر تواضع به صورت صحیح انجام شود نه تنها چنین اثری نخواهد داشت بلکه به عکس ارزش او در جامعه بالاتر می‏رود. به همین دلیل در روایات اسلامی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام آمده: بالتّواضع تکون الرّفعة؛ تواضع انسان را بالا می‏برد!(81)
مرحوم فیض کاشانی - رضوان اللّه علیه - تحت عنوان غایة الرّیاضة فی خُلق التّواضع می‏گوید: این فضیلت اخلاقی مانند سایر صفات اخلاقی دارای طرف افراط و و تفریط و حدّ وسط است، حدّ افراط تکبّر و حدّ تفریط پذیرش ذلّت و پَستی و حدّ وسط تواضع است. آنچه صفت فضیلت محسوب می‏شود و قابل ستایش است همان کوچکی کردن بدون پذیرش پَستی و ذلّت است، سپس به ذکر مثالی در اینجا می‏پردازد.
می‏گوید: کسی که سعی دارد بر اقران و امثال خود برتری جوید و آنها را پشت سر اندازد متکبّر است و کسی که خود را بعد از آنها قرار می‏دهد متواضع است، ولی اگر پاره‏دوزی بر دانشمندان بزرگی وارد شود او از جای خود برخیزد و او را به جای خود بنشاند و کفش او را بردارد و پیش پای او جفت کند و تواضعی در (حدّ یک عالم بزرگ) نسبت به او روا دارد، این تواضع نیست، نوعی تذلّل محسوب می‏شود، این امر قابل ستایش نیست، چیزی شایسته ستایش است که در حدّ اعتدال باشد و حقّ هر کس را نسبت به او ادا کند، در برابر عالم به گونه‏ای و در برابر افراد دیگر به گونه دیگر.(82)