تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- زندگی پُر رنج محصول دیگری از طول امل‏

بدیهی است هرقدر آرزوها طولانی‏تر باشند تهیّه مقدّمات بیشتری را می‏طلبد، همچنین صرفه‏جویی بیشتری برای حفظ اموال و ثروت‏ها جهت رسیدن به آن آرزوهای دور و دراز لازم است و نتیجه این دو، یک زندگی توأم با درد و رنج و سخت‏گیری بر خود و خانواده خود توأم با تلاش شبانه‏روزی بی‏رویّه خواهد بود.
به همین جهت در احادیثی که از امیرمؤمنان علی علیه السّلام نقل شده است می‏خوانیم: من کثر مناه کثر عنائه؛ کسی که آرزوهایش زیاد باشد، تعب و رنج او فزونی خواهد یافت.
و نیز می‏فرماید: من أستعان بالأمانیّ أفلس؛ کسی که از آرزوهای دراز کمک بگیرد فقیر و مفلس می‏شود (و زندگی فقیرانه خواهد داشت هر چند ثروتمند باشد).
و نیز می‏فرماید: الرّغبة مفتاح النّصب؛ تمایل به دنیا (و آرزوهای دراز) کلید درد و رنج است!(279)