تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

5- رسوایی و بی‏آبرویی‏

رسوایی، یکی دیگر از پیامدهای شهوت‏پرستی است. تاریخ بشر مملو از شرح زندگی کسانی است که در جامعه دارای مقام و موقعیّت ممتاز بودند؛ ولی هنگامی که اسیر شهوت و هوای نفس شدند، کارشان به رسوایی کشید.
در اشعار شعرا نیز رابطه عشق و رسوایی یک رابطه معروف و مشهور است.(472)
(رسوایی عالمی شدم از فرط عاشقی)
در داستان یوسف و همسر عزیز مصر نشان می‏دهد که چگونه همسر عزیز مصر با وجود احترام فراوان - به علّت هواپرستی - رسوای خاص و عام شد.
یوسف به صبر خویش پیمبر شد - رسوا شتاب کرد زلیخا را (473)
و به گفته شاعر عرب:
انّ الهوی هو الهوان قلب اسمه - فاذا هویت فقد لقیت هواناً (474)
هواپرستی همان پَستی است که نام آن تغییریافته، به همین دلیل هر هواپرستی پَست می‏شود.