تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

تفسیر و جمع‏بندی‏

در نخستین آیه مورد بحث سخن از گروهی از مؤمنان به میان آمده که مشمول فضل و عنایات الهی هستند هم خدا را دوست می‏دارند و هم محبوب پروردگارند.
یکی از اوصاف بارز آنها این است که در برابر مؤمنان متواضعند: (أذلّة علی المؤمنین) و در برابر کافران نیرومند و قوی هستند (أعزّة علی الکافرین).
أذلّة جمع ذلول و ذلیل از مادّه ذُلّ (بر وزن حُرّ) در اصل به معنی نرمی و ملایمت و تسلیم است در حالی که أعزّة جمع عزیز از مادّه عزة به معنی شدّت است، حیوانات رام را ذلول می‏گویند چون ملایم و تسلیمند و تذلیل در آیه ذلّلت قطوفها تذلیلاً اشاره به سهولت چیدن میوه‏های بهشتی است.
گاه ذلّت در مواردی به کار می‏رود که معنی منفی دارد و آن در جایی است که از سوی غیر به انسان تحمیل می‏شود وگرنه در مادّه این لغت مفهوم منفی ذاتاً وجود ندارد (دقّت کنید).
به هر حال آیه فوق دلیل روشنی بر اهمّیّت تواضع و عظمت مقام متواضعین است، تواضعی که از درون جان انسان برخیزد و برای احترام به مؤمنی از مؤمنان و بنده‏ای از بندگان خدا باشد.
در دوّمین آیه باز اشاره به اوصاف برجسته و فضائل اخلاقی گروهی از بندگان خاصّ خداست که در طیّ آیات سوره فرقان از آیه 63 تا آیه 74 دوازده فضیلت بزرگ برای آنها ذکر شده است و جالب اینکه نخستین آنها همان صفت تواضع است، این نشان می‏دهد همان‏گونه که تکبّر خطرناک‏ترین رذائل است، تواضع مهمترین یا از مهمترین فضائل می‏باشد، می‏فرماید:
بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی‏تکبّر بر زمین راه می‏روند (و عباد الرّحمن الّذین یمشون علی الأرض هوناً).
هون مصدر است و به معنی نرمی و آرامش و تواضع است و استعمال مصدر در معنی اسم فاعل در اینجا به خاطر تأکید است، یعنی آنها چنان آرام و متواضعند که گویی عین تواضع شده‏اند و به همین دلیل در ادامه آیه می‏فرماید: و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند)، به آنها سلام می‏گویند (و با بی‏اعتنایی و بزرگواری می‏گذرند).
و در آیه بعد از آن سخن از تواضع آنها در برابر ذات پاک خداست می‏فرماید: و الّذین یبیتون لربّهم سجّداً و قیاماً؛ آنها کسانی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده و قیام می‏کنند (و به بندگی و عبادت می‏پردازند).
راغب در کتاب مفردات می‏گوید: هون دو معنی دارد یکی از آنها خضوع و نرمشی است که از درون جان انسان بجوشد که این شایسته ستایش است (سپس به آیه مورد بحث اشاره می‏کند) و در حدیث نبوی آمده است المؤمن هیّن لیّن.(66) دوم خضوع و تذلّلی است که از سوی دیگری بر انسان تحمیل شود و او را خوار کند.
ناگفته پیداست که منظور از الّذین یمشون علی الأرض هوناً این نیست که فقط راه رفتن آنها متواضعانه است، بلکه منظور نفی هرگونه کبر و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتّی در کیفیّت راه رفتن که ساده‏ترین کار است آشکار می‏شود، زیرا ملکات اخلاقی همیشه خود را در لا به لای گفتار و حرکات انسان نشان می‏دهند تا آنجا که در بسیاری از مواقع از چگونگی راه رفتن انسان می‏توان به بسیاری از صفات اخلاقی او راه برد.
آری عباد الرّحمن (بندگان خاص خدا) نخستین نشانشان همان تواضع است، تواضعی که در تمام ذرّات وجودشان نفوذ کرده و حتّی در راه رفتن آنها آشکار است و اگر می‏بینیم خداوند در آیه 37 سوره اسراء به پیامبرش دستور می‏دهد و لاتمش فی الأرض مرحاً؛ روی زمین با تکبّر راه مرو منظور فقط راه رفتن نیست بلکه هدف، تواضع در همه کار است که نشانه بندگی و عبودیّت خداست.
در سوّمین آیه روی سخن را به پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کرده، می‏فرماید: بال و پَر خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‏کنند پایین بیاور و (تواضع و محبّت کن)؛ و أخفض جناحک لمن أتّبعک من المؤمنین
خفض بر وزن خشم در اصل به معنی پایین آوردن است و جناح به معنی بال می‏باشد. بنابراین و اخفض جناح کنایه از تواضع آمیخته با محبّت است، همان‏گونه که پرندگان هرگاه می‏خواهند به جوجه‏های خود اظهار محبّت کنند بال و پَر خود می‏گسترانند و آنها را زیر بال و پَر می‏گیرند تا هم در برابر حوادث احتمالی مصون بمانند و هم از تشتّت و پراکندگی حفظ شوند، پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز مأمور بود بدین‏گونه مؤمنان را زیر بال و پَر خود بگیرد!
این تعبیر بسیار ظریف و پُرمعنی نکات مختلفی را در عبادت کوتاهی جمع کرده است.
جایی که پیامبر مأمور به تواضع آمیخته با محبّت در برابر مؤمنان باشد تکلیف افراد امّت روشن است چرا که پیغمبر سرمشق و الگو و اسوه برای همه امّت است.
شبیه همین تعبیر در آیه 88 سوره حجر نیز آمده است آنجا که می‏فرماید: و اخفض جناحک للمؤمنین که باز مخاطب در آن شخص پیامبر است که مأمور می‏شود برای مؤمنان خفض جناح و تواضع آمیخته با محبّت داشته باشد.
شبیه این تعبیر با اندک تفاوتی در مورد فرزندان در مقابل پدران و مادران در سوره اسراء آمده، آنجا که می‏فرماید: و أخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة؛ بالهای خود را در برابر آن دو (پدر و مادر) از محبّت و لطف فرود آر (و تواضعی آمیخته با احترام و محبّت در برابر آنان داشته باش).
از مجموع آنچه در آیات فوق آمده به خوبی استفاده می‏شود که قرآن مجید نه تنها تکبّر و استکبار را مورد مذمّت قرار داده، بلکه نقطه مقابل آن یعنی تواضع و فروتنی را با تعبیرات گوناگون مورد تمجید قرار داده است.