تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه‏

از آیات بالا چنین می‏توان نتیجه گرفت: خطری که به وسیله غفلت و بی‏خبری از یاد خدا و مسایل سرنوشت‏ساز زندگی، متوجّه سعادت انسان می‏شود، بیش از آن است که غالباً تصور می‏کنیم. غفلت همه ارکان سعادت ما را ویران می‏سازد و مانند آتش‏سوزان، خرمن زندگی را می‏سوزاند و تمام امکانات و استعدادهای خداداد را برباد می‏دهد.