تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

5- طول امل و زندگی ذلّت‏بار

صاحبان آرزوهای دراز نه تنها در رنج و تعب دائم به سر می‏برند، بلکه ناچارند شخصیّت انسانی خود را نیز در هم بشکنند و برای رسیدن به مقصود خیالی در برابر هر کس و ناکس خضوع کنند و دست التماس به سوی این و آن دراز نمایند و به زندگی ذلّت‏بار تن در دهند. در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم: ذلّ الرّجال فی خیبة الأمال؛ خواری مردان در ناکامی آرزوهاست.(280)