تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

6- آثار و نشانه‏ها

بیماریهای اخلاقی مانند بیماریهای درونی و جسمانی همیشه همراه با آثاری در برون است همان‏گونه که یک بیمار کبدی علایم مختلفی بر پوست بدن، چهره، رنگ چشم، زبان و مانند آن دارد، کسی که به یک بیماری سخت اخلاقی گرفتار است آثار و نشانه‏هایش در اعمال و سخنان او ظاهر می‏شود.
بزرگان اخلاق آثار کبر را به طور مشروح و گسترده شمرده‏اند، این آثار گاه در چهره ظاهر می‏شود، مثل اینکه شخص متکبّر در برابر اشخاص مختلف چهره در هم می‏کشد و نگاه‏های تحقیرآمیزی می‏کند حتّی حاضر نیست با تمام صورت با افراد روبرو شود.
گاه آثار این خوی نکوهیده در سخنانش آشکار می‏گردد، تعبیرهایی که از خود می‏کند مبالغه‏آمیز است و پیوسته ضمیرهای جمع درباره خود به کار می‏برد، حتّی تُن صدای او نشان می‏دهد که آدم مغرور و متکبّری است.
در میان حرف این و آن می‏دود و به کسی اجازه سخن گفتن نمی‏دهد، به سخنان مردم گوش نمی‏دهد ولی انتظار دارد همه به سخنانش گوش فرادهند، سخنان کوتاه دیگران را طولانی می‏شمرد و سخنان طولانی و بی‏محتوای خودش را کوتاه و لازم و واجب می‏داند!
گاه آثار آن در حرکات و اعمال، ظاهر می‏شود، دوست دارد دیگران در برابر او بایستند و او نشسته باشد، هنگامی که وارد مجلس می‏شود همه برای او قیام کنند، ولی او برای کسی قیام نکند!
در حدیثی از امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم: من أراد أن ینظر الی رجل من أهل النّار فلینظر الی رجل قاعد و بین یدیه قوم قیام!؛ کسی که می‏خواهد به یکی از دوزخیان نگاه کند، نگاه به کسی کند که نشسته است و مردم در برابر او ایستاده‏اند!(48)
و نیز دوست دارد در کوچه و بازار تنها نباشد و فرد یا گروهی پشت سر او حرکت کنند.
در حدیثی آمده است: کان رسول اللّه فی بعض الأوقات یمشی مع الأصحاب فیأمرهم بالتّقدّم و یمشی فی غمارهم؛ پیامبر اکرم گاه با یارانش حرکت می‏کرد به آنها دستور می‏داد بر او تقدّم جویند و او در لا به لای آنها راه می‏رفت!(49)
دوست دارد که دیگران به دیدن او آیند بی‏آنکه او به دیدن دیگران برود، از همنشینی با فقیران و مستمندان و کسانی که ظاهر نامرتّبی دارند پرهیز می‏کند و اگر گرفتار چنین افرادی شود سعی دارد در نخستین فرصت از کنار آنان برخیزد یا آنها را از خود دور سازد!
دوست دارد هرگز چیزی برای اهل خانه با دست خود خریداری نکند و در خانه کمترین کاری انجام ندهد، زن و فرزند و خدمتکار دست به سینه در برابر او برای انجام حوائج حاضر باشند و او به آنها فرمان دهد!
گاه آثار تکبّر در طرز پوشیدن لباس، مخصوصاً لباسهای گرانقیمتی که جلب توجّه می‏کند، یا مرکب سواری، خانه و وسایل زندگی، مرکز کسب و کار و تجارت و یا حتّی طرز لباس و زندگی فرزندان و بستگان و منتسبین به او آشکار می‏گردد و در همه این موارد هدفش این است که قارون‏وار ثروت خود را به رخ دیگران بکشد و به گمان خود برتری خویش را نسبت به سایرش ثابت نماید.
البتّه این سخن بدان معنی نیست که انسان از پوشیدن لباس خوب خودداری کند و لباسهای مندرس و پاره در تن نماید، بلکه همانطور که در حدیث نبوی وارد شده، عمل نماید: کلوا وأشربوا و البسوا و تصدّقوا فی غیر سرف و لامخیلة؛ بخورید و بیاشامید و بپوشید و در راه خدا صدقه دهید بی‏آنکه اسراف کنید یا تکبّر و برتری‏جویی نمایید.(50)
کوتاه سخن اینکه ظهور و بروز خوی نکوهیده تکبّر و برتری‏جویی در تمام شؤون زندگی انسان امکان‏پذیر است و ممکن نیست کسی این صفت رذیله را به صورت شدید یا خفیف داشته باشد و در چهره و سخن و اعمال او ظاهر نگردد.