تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

5- تلقین و اعتماد به نفس در تحمل سختی‏ها

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تلقین، چه از سوی خود و چه از طرف دیگران، عامل مؤثری در برطرف ساختن اخلاق سوء و صفات زشت نفسانی است. اگر ناشکیبایان هر روز به خود تلقین شکیبایی کنند و اطرافیان نیز در تلقین کوتاهی نکنند، بی‏شک آثار شکیبایی در آنان ظاهر می‏شود.
این بحث را با دعایی از امام سجّاد علیه السّلام پایان می‏دهیم: أللّهمّ اجعل أوّل یومی هذا صلاحاً و أوسطه فلاحاً و آخره نجاحاً أعوذ بک من یوم أوّله فرع و أوسطه جزع و آخره وجع؛ پروردگارا! آغاز روز مرا صالح و سعادت و وسط آن را رستگاری و پایانش را پیروزی قرار ده. پناه به تو می‏برم از روزی که آغازش بی‏تابی و وسط آن ناله و فریاد و پایانش درد و رنج باشد.
از این تعبیر استفاده می‏شود که جزع و فزع انسان را به درد و رنج می‏کشاند و نه تنها از درد انسان نمی‏کاهد، بلکه دردش را افزایش می‏دهد.