تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2- آثار شوم حرص در زندگی فردی و اجتماعی بشر

در آیات و روایاتی که قبلاً به طور مشروح آمد، آثار سوء حرص به خوبی تبیین شده بود و مطالعه آنها ما را از هرگونه شرح و تفسیر دیگر بی‏نیاز می‏سازد، از جمله اینکه:
1- حرص انسان را به رنج و زحمت ابدی گرفتار می‏سازد.
2- حریص هرگز سیر نمی‏شود و به همین دلیل اگر مالک تمام دنیا گردد باز فقیر است.
3- حریص همچون فقیران زندگی می‏کند و همچون فقیران می‏میرد، ولی همچون اغنیا در قیامت محاسبه می‏شود.
4- حرص انسان را به هلاکت می‏افکند، زیرا شخص حریص به خاطر دلباختگی به دنیا خطراتی را که در اطراف او وجود دارد نمی‏بیند و با عجله و شتاب به پیش می‏تازد.
5- آدم حریص روز به روز خود را گرفتارتر می‏کند و سرانجام راه نجات را بر خود می‏بندد.
6- حرص آبروی انسان را می‏ریزد و ارزش او را در نظرها پایین می‏آورد، چرا که شخص حریص برای رسیدن به مقصود خود حتّی ملاحظات اجتماعی را کنار می‏گذارد و همچون اسیری که زنجیر به گردن او افکنده باشند به این سو و آن سو کشیده می‏شود.
7- حرص، انسان را آلوده به انواع گناهان: دروغ، خیانت، ظلم و غصب حقوق دیگران می‏کند، چرا که اگر بخواهد حلال و حرام خدا را رعایت کند به مقصودش نمی‏رسد.
8- حرص، انسان را از خدا دور می‏سازد، در نظر بندگان خدا کوچک می‏کند، آرامش را از او سلب می‏نماید و زندگی توأم با ناراحتی و شکنجه برای او به بار می‏آورد.
9- حریص اموالی را می‏اندوزد که زحمت و مسؤلیتّش از آن اوست و سود و استفاده‏اش از آن دیگران.
10- حرص نتیجه سوءظنّ به خداست و محصولش تشدید این سوءظنّ می‏باشد.