تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

ه - غفلت و هلاکت انسان‏

غفلت سبب هلاکت در دنیا و آخرت است؛ زیرا، انسان را از مصالح او (اعم از مادی و معنوی) بی‏خبر می‏سازد و با این بی‏خبری، فرصتها را از دست می‏دهد، امکانات را ضایع کرده و استعدادهای خویش را بر باد خواهد داد. به همین جهت، در حدیثی از امام علی علیه السّلام آمده است: من طالت غفلته تعجّلت هلکیه؛ کسی که غفلتش طولانی شود، هلاکت او به سرعت فرامی‏رسد.(560)