تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- مطالعه احوال انبیا و اولیا و بزرگان‏

یکی دیگر از راه‏های درمان بی‏تابی، مطالعه احوال انبیا و اولیاو صبر و شکیبایی آنان در مقابل مصائب و درد و رنج‏های گوناگون و دشمنان درونی و بیرونی است. یادآوری این مسائل به انسان الهام می‏دهد که نباید در برابر حجم مشکلات بی‏تابی نمود.