تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

3- کمی ظرفیت و سعه صدر

از انگیزه‏های دیگر عجله و شتاب، کمی ظرفیت و سعه صدر است، افراد کم‏ظرفیت معمولاً عجولند و صاحبان سعه صدر با تأنّی و خویشتن‏داری و بردباری گام برمی‏دارند و همه چیز را زیر نظر می‏گیرند و با قدرت و قوّت در عین خون سردی، به سوی مقصد پیش می‏روند و به همین دلیل، کمتر گرفتار شکست می‏شوند.
تسویلات شیطان و تزئینات او و فریب‏های دوستان نادان و متملق و دروغگو و حسود و سخن‏چین، از عوامل مهم شتابزدگی و عجله است.
امام امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: و لاتعجلّنّ الی تصدیق ساع فانّ السّاعی غاشّ و ان تشبّه بالنّاصحین؛ در تصدیق سخن‏چینان عجله مکن؛ زیرا آنها خائنند، هر چند در لباس ناصحان خیرخواه ظاهر شوند.(736)