تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

7 : غرور و خودبینی‏

اشاره :
یکی از رذایل اخلاقی که نه تنها در میان علمای اخلاق معروف و مشهور است بلکه در میان توده‏های مردم نیز از جمله صفات زشت شناخته شده می‏باشد غرور است. این صفت رذیله موجب از خودبیگانگی و جهل نسبت به خویشتن و دیگران و فراموش کردن موقعیّت فردی و اجتماعی خود و غوطه‏ور شدن در جهل و بی‏خبری است.
غرور انسان را از خدا دور می‏کند و به شیطان نزدیک می‏سازد، واقعیّت‏ها را در نظر او دگرگون می‏کند و همین امر سبب خسارت‏های شدید مادّی و معنوی می‏گردد.
افراد مغرور همیشه در جامعه منفورند و به خاطر توقّع نامحدودشان گرفتار اِنزوای اجتماعی می‏شوند.
غرور سرچشمه صفات رذیله دیگری مانند خودبرتربینی و تکبّر و عُجب و خودپسندی و ترک تواضع و کینه و حسد نسبت به دیگران و تحقیر آنها می‏شود.
می‏دانیم یکی از عوامل اصلی رانده‏شدن شیطان از درگاه خدا غرور او بود و یکی از علل عدم تسلیم بسیاری از اقوام پیشین در برابر دعوت انبیا وجود همین صفت نکوهیده در وجود آنان بود.
فرعونها و نمرودها به خاطر غرورشان از خدا دور شدند و به سرنوشت شومی که عبرت برای همگان شد گرفتار گشتند.
غرور گاه در یک فرد پیدا می‏شود و گاه قوم و ملّت یا نژادی در چنگال این رذیله اخلاقی گرفتار می‏شوند و بی‏شک قسم دوّم خطرناک‏تر است؛ زیرا گاه کشور یا دنیایی را به آتش می‏کشد و نمونه آن جنگ جهانی اول و دوم بود که حدّاقل یکی از علل عمده آن غرور و نژادپرستی آلمانی‏ها بود.
با این اشاره، نخست به سراغ تفسیر واژه غرور در منابع لغت و کتب علمای اخلاق و سپس به سراغ آیات و روایات و تفسیر و تحلیل آنها می‏رویم و به دنبال آن از اسباب غرور، آثار و پیامدها و راه درمان آن سخن می‏گوییم.