تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

8- طول امل سبب کفران نعمت است‏

بدیهی است آرزوهای دراز، انسان را به آنچه ندارد و شاید هرگز به آن نمی‏رسد دلبند می‏سازد، به همین دلیل آنچه را از نعمت‏های الهی در دست دارد کوچک می‏شمرد و نسبت به آن بی‏اعتناست و این کفران نعمت، پیامدهای شومی در دنیا و آخرت برای او دارد.
در حدیثی از مولای متّقیان امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏خوانیم: تجنّبوا المنی فأنّها تذهّب ببهجة نعم اللّه عندکم، و تلزم استصغارها لدیکم، و علی قلّة الشّکر منکم؛ از آرزوهای دراز بپرهیزید که زیبایی نعمت‏های الهی را از نظر شما می‏برد و آنها را نزد شما کوچک می‏کند و به کمی شُکر (و کفران نعمت) از سوی شما منتهی می‏شود!(282)