تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

عوامل و اسباب شهوت‏پرستی‏

بارها در مباحث مشابه گفته‏ایم که برای درمان مفاسد اخلاقی، باید نخست علل و ریشه‏ها و اسباب آن را بیابیم. بزرگان علم اخلاق نیز، در مباحث این علم، به بحث از انگیزه‏ها، اهمّیّت فوق‏العاده‏ای داده‏اند؛ به همین دلیل لازم است بحث دقیقی در مورد عوامل شهوت‏پرستی داشته باشیم.
امیال و خواسته‏های درونی که از آن به شهوات تعبیر می‏شود، - مخصوصاً شهوت جنسی - یک امر طبیعی و خدادادی بوده و از عوامل حرکت انسان، برای پیشرفت زندگی بشمار می‏آید. به همین دلیل، گرچه نمی‏توان آنها را از میان بُرد، امّا هرگز نباید برای سرکوبی آنها نیز تلاش کرد؛ زیرا اگر این شهوات در حدّ اعتدال باشند؛ نه نتها مشکلی ایجاد نمی‏کنند، بلکه یکی از اسرار تکامل و تقدّم انسان نیز محسوب می‏گردند.
آنچه به صورت مُفسده اخلاقی ظاهر می‏شود، همان طغیان شهوات و خارج شدن آنها از کنترل نیرویی عقل و خِرد است.
حال باید ملاحظه کرد که چه عواملی سبب خارج شدن امیال و خواسته‏های درونی از تحت کنترل عقل گشته و به صورت نیرویی ویرانگر در می‏آید. به یقین، امور زیر تأثیر زیادی در این مسئله دارد: