تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آثار و پیامدهای طول امل‏

آرزوهای دراز و گاه بی‏پایان، آثار مخرّب فراوانی در زندگی معنوی و مادّی انسان دارد که گوشه‏هایی از آن در احادیث بالا و همچنین در آیاتی که در قرآن مجید در آغاز این بحث ذکر شده آمده است و به طور کلّی می‏توان گفت: طول امل پیامدهای خطرناک و مخرّب و سوء زیر را دارد.