تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

عفت؛ کلید نجات‏

در آخرین آیه مورد بحث، قرآن بیان می‏کند که خداوند، ده گروه از مردان و زنان برجسته را مورد مغفرت و اجر عظیم قرار می‏دهد که نهمین آنها مردان و زنانی است که دامان خود را از آلودگی به بی‏عفّتی، نگه داشته و پاکدامن و عفیفند.
در بیان اوصاف دهمین گروه، اشاره می‏کند که آنها بسیار یاد خدا می‏کنند و بعید نیست که بیان این مطلب، دلیل رابطه نزدیکی میان عفّت و یاد خدا بودن، باشد که نتیجه همه اینها، آمرزش الهی و اجر عظیمی است که عظمتش را تنها خودش می‏داند.
در جای دیگر اشاره شده است که روزه نیز یکی از راه‏های مهار طغیان شهوت جنسی است؛ بنابراین میان عفّت و روزه، رابطه مستقیم وجود دارد. پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم می‏فرماید: یا معشر الشّباب ان استطاع منکم الباءة فلیتزوّج فانّه أغضّ للبصر و أحصن للفرج و من لم یستطع فعلیه بالصّوم(510)؛ ای گروه جوانان! کسی که از شما توانایی بر ازدواج داشته باشد، ازدواج کند؛ زیرا ازدواج سبب می‏شود که از نوامیس مردم چشم فروبندد و دامان خویش را از آلودگی به بی‏عفتی حفظ کند و کسی که توانایی بر ازدواج ندارد؛ روزه بگیرد.