تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

الف: غفلت مایه قساوت قلب‏

سنگدلی و قساوت قلب نتیجه غفلت و دوری از معارف الهی است زیرا، عامل مهم لطافت روح و انعطاف قلب در برابر حق، یاد خداست. هنگامی که ریزش باران رحمت ذکر الهی از سرزمین دل قطع شود، قلب او به صورت بیابان خشک و سوزانی درمی‏آید که پر از سنگلاخ وحشتناک است. همان‏گونه که امام باقر علیه السّلام فرموده‏اند: ایّاک و الغفلة ففیها تکون قساوة القلب؛ از غفلت بپرهیز که مایه سنگدلی است.(555)