تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

6- محرومیّت از نعمتها

همان‏گونه که در بالا اشاره شد، کسانی که گرفتار آرزوهای دور و درازند و در دریای امانی غوطه‏ورند، غالباً به سراغ صرفه‏جویی و سخت‏گیری هر چه بیشتر در استفاده از مواهب حیات و زندگی می‏روند تا به آرزوهای دور و دراز خود برسند. به همین دلیل نسبت به همه کس حتّی خویشتن و زن و فرزند بخیل خواهند بود، همان بخلی که آنها را از بهره‏گیری از نعمت‏های الهی محروم می‏سازد و در عین برخورداری از امکانات فراوان، زندگی فقیرانه‏ای دارند.
در زمان خود افرادی را می‏بینیم که تحت عنوان تأمین آینده! برای خود و فرزندان، گرفتار طول امل هستند و همین امر آنان را از مواهبی که در اختیار دارند محروم می‏سازد.