تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

4- جهل و نادانی‏

یکی دیگر از عوامل شتابزدگی، جهل و نادانی و سفاهت است؛ زیرا افراد جاهل و نادان اغلب گرفتار اوهام و پندارهای غلط هستند و به گمان این که مقدّمات کار فراهم است، خود را در گرداب حوادث می‏افکنند و با ناکامی و شکست رو به رو می‏شوند، در حالی که هوشیاران آگاه، تمام جوانب کار را مورد بررسی قرار می‏دهند و با حزم و دوراندیشی و دور از هرگونه شتابزدگی، برنامه‏ریزی می‏کنند و مطمئناً پیروز می‏شوند. امیرمؤمنان علی علیه السّلام می‏فرمایند: من الحمق ألعجلة قبل الامکان؛ عجله کردن قبل از فراهم شدن امکانات (انجام کار)، از حماقت است.(737)