تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه نهایی‏

از آنچه در آیات بالا آمد نتیجه می‏گیریم که قرآن مجید تکبّر و استکبار را از زشت‏ترین صفات و بدترین اعمال و نکوهیده‏ترین خصلت‏های انسانی می‏شمرد، صفتی که می‏تواند سرچشمه انواع گناهان و حتّی سرچشمه کفر گردد، و آنها که در این خصلت زشت غوطه‏ور گردند، هرگز روی سعادت را نخواهند دید و راه به سوی قرب خدا پیدا نمی‏کنند. بنابراین سالکان الی اللّه و راهیان راه حق، قبل از هر کار باید ریشه استکبار و خودخواهی و خودبرتربینی را در وجود خود بخشکانند که بزرگترین مانع راه آنهاست.