تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

نتیجه‏

گرچه بیشتر مردم از آثار زیانبار غفلت غافلند؛ امّا پیشوایان بزرگ ما که فاجعه حاصل از آن را می‏دیدند، با عبارتهای مختلف و تعبیرهای گوناگون هشدار دادند و همان‏گونه که در عبارت‏های گذشته بیان شد، اهمّیّت موضوع را گوشزد کردند.
یادآوری این موضوع نیز لازم است که غفلت مفهوم وسیع و گسترده‏ای دارد؛ یعنی، شامل غفلت از خدا و غفلت از یوم‏المعاد و ناپایداری دنیا و غفلت از شیطان و وسوسه‏های او می‏شود و در یک بیان کلّی، غفلت از تمام اموری که به نوعی با سعادت انسان ارتباط دارد.