تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

محدوده سخاوت‏

سخاوت مانند تمام صفات و کارهای نیک، مقدار و اندازه‏ای دارد که اگر در مسیر افراط قرار گیرد، نتیجه منفی خواهد داشت. همچنین سخاوت نباید لطمه به آبرو و حیثیت و زندگی کسانی که به انسان وابسته‏اند، زند.
سخاوت باید در اموال حلال باشد، نه اموالی که از راه‏های حرام و یا ظلم و ستم به دست آمده است؛ مانند، سخاوت بسیاری از سلاطین ظالم و ستمگر.
همچنین سخاوت نباید در اموال مربوط به بیت‏المال باشد؛ زیرا اموال بیت‏المال، حساب و کتاب مخصوص به خود دارد که باید به دقت رعایت گردد.