تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

شاخه‏های صبر

در بسیاری از گفتار و نوشتار علمای اخلاق و بزرگان اسلام، صبر به سه شاخه تقسیم شده است:
1- صبر بر اطاعت.
2- صبر بر معصیت.
3- صبر بر مصیبت.
منظور از صبر بر اطاعت؛ ایستادگی در برابر مشکلات اطاعت فرمان خداست. اطاعت فرمان الهی در نماز و روزه و حج و جهاد و ادای واجبات مالی، همانند خمس و زکات و هم‏چنین صبر و شکیبایی در برابر مشکلات اطاعت اوامر استجابی که دامنه گسترده‏ای دارد.
منظور از صبر بر معصیت؛ ایستادگی در برابر شعله‏های سرکش شهوات و هیجان‏های برخاسته از هوا و هوس است که اگر چنین نباشد، طوفان شهوات و هوس‏ها تمام ایمان و تقوا و پاکی و صدق و صفا و... را از بین می‏برد.
و منظور از صبر بر مصیبت؛ آن است که انسان در طول زندگی، در برابر حوادث دردناکی؛ مانند از دست دادن عزیزان، خسارت‏های عظیم مالی، به خطرافتادن آبرو و حیثیت اجتماعی، گرفتاری در چنگال بیماری‏های صعب‏العلاج و افتادن در دام دوستان ناباب و شُرکای خائن و حکومت ظالم و گاه همسران فاسد و... صبر و شکیبایی را از دست ندهد.
بزرگان اخلاق، این تقسیم سه‏گانه را از روایات اسلامی گرفته‏اند؛ همانند روایتی که از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نقل شده است: ألصّبر ثلاثة، صبر علی المصیبة و صبر علی الطّاعة و صبر علی المعصیة، فمن صبر علی المصیبة حتّی یردّها بحسن عزائها، کتب اللّه له ثلاث مأة درجة ما بین الدّرجة الی الدّرجة کما بین السّماء الی الأرض، و من صبر علی الطّاعة کتب اللّه له ستّ مأة درجة، ما بین الدّرجة الی الدّرجة کما بین تخوم الأرض الی العرش و من صبر علی المعصیة کتب اللّه له تسع مأة درجة ما بین الدّرجة الی الدّرجة کما بین تخوم الأرض الی منتهی العرش؛ صبر بر سه‏گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت کسی که صبر بر مصیبت کند و آن را با شکیبایی و صبر جمیل تحمل نماید، خداوند سیصد درجه برایش می‏نویسد که فاصله میان هر درجه همانند فاصله آسمان و زمین است و هر کس صبر بر اطاعت کند، خداوند ششصد درجه برایش می‏نویسد که فاصله هر یک با دیگری همانند فاصله انتهای زمین تا عرش خداست. و هر کس صبر بر معصیت کند، خداوند نهصد درجه برایش می‏نویسد که فاصله هر یک با دیگری، همانند فاصله منتهای زمین تا منتهای عرش خداست.(784)
از تعبیرات این حدیث، استفاده می‏شود که صبر بر معصیت مهمتر از همه است و صبر بر اطاعت در مرحله دوّم و صبر بر مصیبت در مرحله سوّم قرار دارد.
امیرمؤمنان علی علیه السّلام در حدیثی دیگر، بعد از آن که ایمان را بر چهار ستون قرار داده که رکن اوّل آن صبر، رکن دوّم آن یقین و رکن سوّم آن، عقل و رکن چهارم آن جهاد است، می‏فرماید: و الصّبر منها علی أربع شعب، علی الشّوق و الشّفق و الزّهد و التّرقّب؛ صبر چهار شعبه دارد، اشتیاق، ترس، زهد و انتظار. و سپس در شرح آن می‏فرمایند: کسی که اشتیاق بهشت داشته باشد، از شهوات و هوس‏های سرکش به کنار می‏رود، و آن کسی که از آتش دوزخ بترسد، از محرّمات دوری می‏گزیند و کسی که زهد بر دنیا داشته باشد، مصیبت‏ها را ناچیز می‏شمرد، و کسی که در انتظار سرانجام نیک باشد، برای انجام نیک سرعت می‏گیرد.(785)
با اندکی دقت روشن می‏شود که هدف امام علیه السّلام، در این بیان، شرح انگیزه‏های صبر و استقامت است، نه شاخه‏های آن. نظیر حدیث فوق که از پیامبر اسلام صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نیز نقل شده است.