تربیت
Tarbiat.Org

اخلاق در قرآن جلد دوم - فروع مسائل اخلاقی
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آثار و پیامدهای صبر

همان‏گونه که در مباحث گذشته اشاره شد، طبیعت زندگی دنیا این است که با موانع و مشکلات و آفات همراه می‏باشد. در مسیر انجام بایدها و نبایدها اغلب مشکلاتی است که اگر انسان از آن نگذرد، به مقصد نمی‏رسد. در ضمن، همیشه آفات و مصائبی در کمین نعمت‏هاست که باعث از دست دادن آنها می‏شود، مصایبی در اموال و انفس و عزیزان و دوستان و مواهب دیگر.
انسان بدون صبر و استقامت، هم در جهات مثبت به جایی نمی‏رسد و هم در برابر عوامل منفی و قادر به ایستادگی نیست. به همین دلیل، کلید اصلی پیروزی‏ها، صبر و شکیبایی است و از آنجا که دین مجموعه‏ای از بایدها و نبایدهاست، اطاعات و ترک معاصی، بدون صبر و استقامت، بقا و دوامی ندارد؛ زیرا طبق بیان گذشته، صبر در برابر ایمان، همانند سر نسبت به بدن است.
از این رو، در بعضی از احادیث اسلامی (از جمله حدیثی از امیرمؤمنان علیه السّلام) نقل شده: صبر و ظفر، قرین هم شمرده شده‏اند که به واسطه صبر، ظفر می‏آید؛ ألصّبر الظّفر؛ صبر مساوی با پیروزی است!.(778)
در آیات قرآن نیز شرط مهم پیروزی مجاهدان راه خدا را صبر و شکیبایی شمرده است: ...ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مأتین و ان یکن منکم مأة یغلبوا ألفاً من الّذین کفروا؛ هرگاه بیست نفر صبور و بااستقامت از شما باشد، بر دویست نفر غلبه می‏کنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران پیروز می‏گردند.(779)
چه نیرویی که یک نفر را توانایی مقابله با ده نفر و صد نفر را توانایی مقابله با یک هزار نفر را می‏دهد. این نیرو همان صبر و استقامت است که در آیه به آن تصریح شده است.
افراد سُست اراده و کم‏حوصله و کم‏استقامت، بسیار زود از میدان حوادث می‏گریزند، یا در برابر حجم مشکلات زانو می‏زنند. نه دنیا را بدون صبر و استقامت به انسان می‏دهند و نه آخرت را؛ به همین دلیل، اقوام و ملت‏هایی در جهان پیشرفت دارند که استقامت بیشتری داشته باشند.
در حالات علمای بزرگ - اعم از شخصیت‏های والای مذهبی که دَرهای علوم را گشودند یا دانشمندان علوم دیگر که به اختراعات و اکتشافات بزرگی نایل شدند - چیزی که بیش از هر چیز دیگر می‏درخشد، صبر و استقامت آنها است. گاهی یک دانشمند، برای کشف یک قانون علمی، ناچار است چند سال در اِنزوا در کتابخانه یا آزمایشگاه خود بماند تا موفّق به کشف آن شود.
حدیثی از علی علیه السّلام نقل شده است: من رکب مراکب الصّبر اهتدی الی میدان النّصر؛ کسی که بر مرکب صبر و شکیبایی سوار شود، به میدان پیروزی پای می‏نهد.(780)
باز از همان امام بزرگوار آمده است که مفتاح الظّفر لزوم الصّبر؛ کلید پیروزی، داشتن صبر و شکیبایی است.(781)
از سوی دیگر، افراد کم‏صبر و استقامت، بسیار زود آلوده انواع گناه می‏شوند، زیرا گناهان، جاذبه‏های نیرومندی برای نفس سرکش انسانی دارد و اگر مقاومت شدیدی در انسان نباشد، ایستادگی در برابر آن جاذبه‏ها ممکن نیست.
در حدیثی از امام صادق علیه السّلام آمده است: کم من صبر ساعة قد أورثت فرحاً طویلاً و کم من لذّة ساعة قد أورثت حزناً طویلاً؛ بسیار اتفاق افتاده که یک ساعت صبر و شکیبایی، سبب شادی طولانی شده است، و چه بسیار لذّت کوتاهی در یک ساعت، غم و اندوه طولانی به بار آورده است.(782)
ممکن است در طول زندگی، انسان گرفتار خسارت‏ها و زیان‏های مادی، اجتماعی و یا معنوی شود؛ مثلاً در مورد مرگ نزدیکان باید گفت: چنان نیست که دوستان و خویشاوندان همه با هم متولد شوند و همه با هم بمیرند، بعضی زودتر و بعضی دیرتر، چشم از جهان می‏پوشند، آنها که زودتر می‏روند، بازماندگان را به داغ و فراق خود مبتلا می‏سازند. اگر انسان، صبور نباشد، به زودی سلامتش را از دست می‏دهد، از همه چیز زندگی مأیوس گشته و دست او از کار می‏ماند.
آری! این صبر است که با وجود تمام این حوادث ناگوار، به روح و قلب انسان توانایی ادامه حیات را می‏دهد.
در روایات سابق، بیان داشتیم که امام صادق علیه السّلام ثواب شکیبایی شیعیان در برابر مصیبت‏ها و گرفتاری‏ها را برابر با پاداش هزار شهید دانستند که این امر نشانگر همین معنی است.
خلاصه این که: درباره اهمّیّت صبر و نقش آن در پیشبرد دین و دنیا، هر چه بیان شود کم است. به همین دلیل، تعبیرات بسیار بالایی را که در روایات اسلامی درباره پاداش صابران آمده است، نباید مبالغه پنداشت و در یک بیان کلی می‏توان به این روایت از امام باقر علیه السّلام تمسک بجوییم: انّه من صبر نال بصبره درجة الصّائم القائم، و درجة الشّهید الّذی ضرب بسیفه قدّام محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم؛ هر کس صبر و شکیبایی کند، به خاطر آن به مقام روزه‏داران شب زنده‏دار می‏رسد و درجه شهیدی را که در پیشاپیش پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم با شمشیر به دفاع پرداخته و شربت شهادت نوشیده است، را به دست می‏آورد.(783)
به گفته شاعر:
کلید صبر کسی را که باشد اندر دست - هر آینه در گنج مراد بگشاید ‏
به شام تیره مِحنَت، بساز و صبر نما - که عاقبت، سَحر از پرده، روی بنماید ‏